RELEVANSI PERKARA 3 (1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA DALAM KEMAJMUKAN MASYARAKAT MALAYSIA

Ayu Nor Azilah Mohamad

Abstract


Reffered to The Federal Constitution of Malaysia, its clearly found that Article 3(1) of the Constitution has allocated that Islam is the religion for the Federal, but the Constitution also allows the freedom to all individuals to practice their own religions peacefully and harmoniously in any parts of the Federal. This Article was enforced till today as the result of the tolerate among the Malays between the Chinese and Indian as a migrate ethnics as the first step toward independence. The Article 3(1) also become an important role to guarantees to all non Muslim to practise their religions without discrimination. This Article 3(1) are very significant for the plural society in Malaysia. Further discussion will be explain in this paper.

Apabila dirujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia, terdapat secara jelas pada Perkara 3 (1) iaitu agama Islam adalah agama Persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Peruntukan yang termaktub dalam dokumen undang-undang ini adalah merupakan kesepakatan yang berjaya diperolehi hasil tolak ansur antara orang Melayu dengan mereka warga imigran Cina dan India menjelang proses kemerdekaan tanah air. Perkara 3 (1) juga telah mengangkat kedudukan agama-agama lain terjamin tanpa diskriminasi dan penganut kepada agama-agama selain Islam tidak perlu rasa bimbang untuk terus mengamalkan ajaran dan anutan pilihan masing-masing. Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, perkara ini adalah sangat signifikan. Suasana yang aman sangat diperlukan bagi negara seperti Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang etnik dan berbilang agama. Perbincangan lanjut akan diterangkan dalam kertas kerja ini.

Keywords


Relevant, federal constitution, Malaysia.

Full Text:

PDF

References


Ahmad Zaki Abd. Latif, Azam Hamzah & Azhar Mad Aros. 2012. Buku Teks Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Selangor:Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Ahmad Zaki Abd. Latif, Azam Hamzah & Azhar Mad Aros. 2015. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga. Selangor:Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Anisah Che Ngah et.al. 2007. Undang-undang Malaysia:50 Tahun Merentasi Zaman. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.

Esa Khalid & Mohd. Azhar Abd. Hamid. 2004. Beberapa Aspek Tamadun Melayu, India, China dan Jepun. Johor:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mardiana Nordin & Hasnah Husiin. 2014. Pengajian Malaysia Edisi Kelima. Selangor:Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mohamed Mustafa Ishak. 2014. Politik Bangsa Malaysia:Pembinaan Bangsa dalam Masyarakat Pelbagai Etnik. Kuala Lumpur:ITBM & UUM Press.

Nazri Muslim. 2017. Islam dan Melayu dalam Perlembagaan. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.

Osman Bakar, Azizan Baharuddin & Zaid Ahmad. 2015. Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur:Universiti Malaya.

Shamsul Amri Baharuddin. 2007. Modul Hubungan Etnik. Shah Alam:Universiti Teknologi MARA.

Shamsul Amri Baharuddin. 2012. Modul Hubungan Etnik Edisi Kedua. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ramawan Ab. Rahman. 2011. Pengantar Tamadun dan Sejarah Pemikiran Islam. Penerbit Alambaca Sdn. Bhd.

Singaravelu Sachithanantham (editor). 2006. Pengajian India:Bicara Pelbagai Perspektif. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya.

Tun Muhd Salleh Abas (dikemaskini oleh Haji Salleh Buang). 2006. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaid Ahmad (editor) et.al. 2010. Buku Teks Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Kedua. Selangor:Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Laman Sesawang

http://drabdshatar.blogspot.my/2012/08/agama-kristian.html. 04 November 2016.

http://paksuamir.wordpress.com/2009/07/05/kepercayaan-kepada-tuhan/. 23 Mac 2010.

http://www.malaysiaharmoni.com/index.php/pandangan/pandangan-category/4-krisis-perak-daripada-perspektif-rukun-negara. 23 Mac 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.30983/it.v1i1.328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Islam Transformatif : Journal of Islamic StudiesIslam Transformatif : Journal of Islamic Studies
Indexed By:Copyright © 2017 Journal Islam Transformatif
Licensed Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.